Arbo Gezondheidscentrum

Over het Arbo Gezondheidscentrum

Het UWV vraagt steeds meer van de werkgever als het aankomt op het activeren van
verzuim­ende werknemers. De activatietrajecten binnen het Arbo Gezondheidscentrum zijn bij uitstek de manier om uw zieke medewerker terug te kunnen laten keren in hun eigen of ander werk. Bij het Arbo Gezondheidscentrum zijn diverse specialisten en bedrijven aangesloten. Onder andere een gecertificeerde Arbodienst en Activatiepunt maken deel uit van het centrum.

Werk-fit en vitaal

Doel van het Arbo Gezondheidscentrum is om werknemers werk-fit en vitaal te krijgen en te houden. Of het nu gaat om mensen die een stukje balans tussen werk en privé  missen, of om een geheel re-integratietraject: binnen het Arbo Gezondheidscentrum kunnen alle diciplines worden verzorgd.

Duurzame inzetbaarheid

Een belangrijk speerpunt van het Arbo Gezondheidscentrum is duur­zame inzetbaarheid. De trajecten zijn preventief, duurzaam en gericht op de lange termijn. Binnen het Arbo Gezondheidscentrum krijgen mensen de aandacht en begeleiding die ze nodig hebben om (uiteindelijk) weer optimaal te kunnen functioneren.